Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Środa, 16 Września 2009 - 16:51
Prognoza okresowa dla UE: wyjście z recesji, ale sytuacja pozostaje niepewna

W drugim kwartale roku br. sytuacja ekonomiczna uległa znaczącej poprawie, co prognozuje większy wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku. Pod koniec 2008 r. i na początku 2009 r. sytuacja była jednak gorsza, niż początkowo przewidywano, w związku z czym szacuje się, że PKB spadnie w tym roku o 4 proc. zarówno w UE, jak i w strefie euro, zgodnie z prognozą wiosenną. Nadal utrzymuje się niepewność. Odnotowaliśmy wprawdzie krótkoterminowe ożywienie gospodarcze, jednak czas pokaże, czy jest ono trwałe. Prognozy Komisji dotyczące inflacji w 2009 r. nie uległy zmianie. Przy stopniowym zanikaniu oddziaływania efektu bazy spowodowanego wcześniejszym gwałtownym wzrostem cen energii i żywności, co prowadziło do spadku cen, oraz braku znaczącej presji inflacyjnej, inflacja ma wynieść 0,9 proc. dla UE i 0,4 proc. dla strefy euro.

czytaj dalej
Wtorek, 15 Września 2009 - 12:07
Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE

Działając zgodnie z art.28a Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa poszukuje partnerów (w szczególności społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ww. ustawy) do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj dalej
Poniedziałek, 07 Września 2009 - 17:15
Jak to jest być tłumaczem

Ruszyła trzecia edycja unijnego konkursu tłumaczeniowego dla młodzieży „Juvenes Translatores” (łac. młodzi tłumacze). Do 20 października potrwa rejestracja szkół średnich zainteresowanych udziałem. Następnie 24 listopada uczestnicy – uczniowie, którzy w tym roku kończą 17 lat – spróbują swoich sił w tłumaczeniu tekstu z jednego z 23 języków urzędowych UE na inny. Nagrodą dla autorów najlepszych przekładów w każdym kraju UE będzie wycieczka do Brukseli, gdzie między innymi spotkają się z zawodowymi tłumaczami Komisji Europejskiej.

czytaj dalej
Poniedziałek, 07 Września 2009 - 16:58
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 6 września 2009 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 6 września 2009 r. złożono 82,7 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 186,2 mld zł.

czytaj dalej
Piątek, 04 Września 2009 - 14:33
Koniec z tradycyjnymi żarówkami w Europie

W ciągu kolejnych trzech lat UE będzie stopniowo wycofywała z użycia tradycyjne żarówki i wprowadzała energooszczędne żarówki nowej generacji. Zgodnie z nowymi przepisami, które wchodzą w życie we wrześniu, producenci i importerzy nie będą już mogli sprzedawać w UE tradycyjnych żarówek o mocy 100 W i wyższej. Sklepy będą jednak nadal mogły sprzedawać swoje zapasy. Zakaz, który wpisuje się w unijne starania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, zostanie rozszerzony na tradycyjne żarówki o niższej mocy we wrześniu 2011 i 2012 roku. Stopniowo wycofywane będą również żarówki matowane i energochłonne żarówki halogenowe. Dzięki tym działaniom do roku 2020 uda się zaoszczędzić ilość energii, jaką rocznie zużywają 23 miliony gospodarstw domowych, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi zużycie Belgii. Pozwoli to zmniejszyć emisje dwutlenku węgla o 32 miliony ton rocznie, czyli około o jedną dziesiątą łącznych emisji gazów cieplarnianych w skali światowej.

czytaj dalej
Piątek, 04 Września 2009 - 14:25
Posłowie przesłuchali desygnowanych komisarzy

Paweł Samecki, Karel de Gucht i Algirdas Semeta - trzech kandydatów na komisarzy ma zastąpić ustępujących członków obecnej Komisji Europejskiej. Polska komisarz, Danuta Hübner, podobnie, jak Belg, Louis Michel zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, a Dalia Grybauskaitė objęła urząd prezydencki na Litwie. Choć kandydatów desygnują rządy państw członkowskich, ostatnie słowo należy do Parlamentu. Przed ostatecznym głosowaniem posłowie rozmawiali z kandydatami na najwyższe urzędy w UE.

czytaj dalej
Piątek, 04 Września 2009 - 14:14
"Przybij piątkę!" – konkurs dla młodzieży

W tym roku przypada piąta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziesta rocznica obalenia komunizmu. Z tej okazji Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, przy udziale partnerów: Ministerstwa Edukacji Narodowej (patronat honorowy), Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Przybij piątkę!".

czytaj dalej
Czwartek, 03 Września 2009 - 17:06
UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych

Dzieki trzyletniemu projektowi UE współfinansowanemu przez Komisję Europejską, konsumenci na Cyprze, w Czechach, Polsce, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech mają teraz dostęp do konsumenckich czasopism i stron internetowych publikujących wyniki niezależnych testów porównawczych produktów konsumpcyjnych. Dziś w Brukseli opublikowano ostateczne rezultaty programu, w tym także pięć przykładowych analiz produktów oraz aktualne dane dotyczące nakładu czasopism. W ciągu trzech lat w ramach tego unijnego programu współfinansowano łącznie 18 testów porównawczych przeprowadzanych na użytek organizacji konsumenckich i obejmujących szeroką gamę produktów codziennego użytku - od pralek po cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odkurzacze, urządzenia przytrzymujące dla dzieci, środki piorące, emulsje do opalania, przenośne odtwarzacze muzyczne i odbiorniki telewizyjne. Celem programu jest zapewnienie organizacjom konsumenckim finansowania, szkoleń i specjalistycznej wiedzy, tak aby umożliwić im przeprowadzanie testów produktów i publikowanie ich wyników w czasopismach konsumenckich.

czytaj dalej
Wtorek, 01 Września 2009 - 17:14
Konkurs na komiks pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja”

1 września 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszy komiks pt. „Człowiek – najlepsza inwestycja”, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie autorskiego komiksu, który zaprezentuje wpływ Unii Europejskiej na zmiany jakie zachodzą na rynku pracy dzięki projektom realizowanym na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs potrwa do 31 października. Na autorów najciekawszych prac czekają cenne nagrody.

czytaj dalej
Piątek, 28 Sierpnia 2009 - 16:14
Międzynarodowa konferencja dla młodzieży MEET ME IN CREATIVITY 2009

 

Punkt Europe Direct w Miribor (Słowenia) zaprasza młodzież w wieku 18-27 lat do udziału w konferencji poświęconej tematyce kreatywności i innowacyjności w dniach 26-28 pażdziernika 2009. Podczas 3-dniowej konferencji uczestnicy wezmą udział w wykładach, pracach grupowych oraz wydarzeniach towarzyskich. Zgłoszenie – list motywacyjny – należy nadesłać na adres europedirect@zavodpip.si do 23 września 2009.
czytaj dalej
Piątek, 28 Sierpnia 2009 - 15:00
Nie wiesz czegoś o Radzie Unii Europejskiej? Po prostu spytaj!

Ile grup roboczych przygotowuje prace Rady? Co oznaczają punkty A i B porządku obrad? Jak wygląda głosowanie i gdzie można znaleźć jego wyniki? Ile osób bierze udział w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE? Sekcja Informacji Publicznej podlegająca Sekretariatowi Generalnemu Rady jest gotowa pomóc Państwu w znalezieniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

czytaj dalej
Czwartek, 27 Sierpnia 2009 - 17:50
Polsko-norweskie warsztaty w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako operator Funduszu Wymiany Kulturalnej,  we współpracy z Ambasadą Królestwa Norwegii w Polsce planuje zorganizowanie warsztatów mających na celu pomoc w nawiązaniu polsko-norweskich partnerstw pomiędzy instytucjami zainteresowanymi realizacją projektów w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej. Na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl znajduje się formularz zgłoszeń do pobrania. Termin nadsyłania - do 9 września 2009 r.

czytaj dalej
Czwartek, 27 Sierpnia 2009 - 17:31
Ostatni dzwonek dla dobrowolnego wprowadzenia nowego samochodowego systemu bezpieczeństwa

Komisja Europejska po raz kolejny wezwała dziś wszystkie kraje UE do przyspieszenia dobrowolnego wdrożenia nowego, montowanego w pojazdach systemu powiadamiania o wypadkach „eCall”, który mógłby doprowadzić do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 2500 osób rocznie. W razie poważnego wypadku system ten automatycznie nawiązuje połączenie ze wspólnym europejskim numerem alarmowym 112 i przesyła informacje o lokalizacji pojazdu do najbliższych służb ratowniczych. Pozwala to skrócić czas reakcji służb ratowniczych nawet o połowę, a tym samym ograniczyć zakres obrażeń i ocalić życie osób, które mogą nie wiedzieć, gdzie się znajdują lub nie być zdolne do porozumiewania się. Obecnie wdrażanie systemu eCall przez władze, producentów samochodów i operatorów telefonii komórkowej odbywa się na zasadzie dobrowolności i póki co system ten nie funkcjonuje jeszcze w żadnym kraju Unii. W przyjętym dziś komunikacie Komisja ostrzega, że jeśli do końca 2009 r. nie zostanie osiągnięty znaczący postęp we wdrażaniu systemu, rozważy ona zaproponowanie środków regulacyjnych, dzięki którym to ratujące życie rozwiązanie będzie mogło być szybciej udostępnione w całej Europie. W roku 2008 na europejskich drogach doszło do ponad 1,2 mln wypadków, w których zginęło 39 tys. osób, a ponad 1,7 mln zostało rannych.

czytaj dalej
Poniedziałek, 24 Sierpnia 2009 - 17:36
Wyzwania globalne – konkurs transatlantycki

3 miliony euro z unijnego budżetu trafi jeszcze w tym roku do autorów najciekawszych inicjatyw w ramach II edycji konkursu na projekty pilotażowe w zakresie transatlantyckich metod podejmowania wyzwań globalnych w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Konkurs ma inspirować do szerszej wymiany doświadczeń i bliższej współpracy badawczej między krajami członkowskimi UE i USA w zakresie problemów związanych z globalizacją.

czytaj dalej
Piątek, 21 Sierpnia 2009 - 15:21
Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych na promocję Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej ogłaszają „Konkurs dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, adresowany do szerokiego grona organizacji pozarządowych. Wnioski można składać do 11 września 2009 roku. Zapraszamy do udziału w konkursie.
 

czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.