Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Komisja zmierza w kierunku otwartej, zrównoważonej i asertywnej polityki handlowej Unii

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Czwartek, 18 Lutego 2021 - 15:10, m.lukasik

Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię handlową na nadchodzące lata. Odzwierciedla ona koncepcję otwartej strategicznej autonomii i opiera się z jednej strony na gotowości Unii do wspierania ożywienia gospodarczego przez forsowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej. Drugim jej filarem jest ponowne skoncentrowanie się na wzmacnianiu multilateralizmu i na reformie zasad światowego handlu, tak aby były one sprawiedliwe i zrównoważone. W razie potrzeby UE wykaże większą asertywność w obronie swoich interesów i wartości, wykorzystując do tego celu m.in. nowe narzędzia.

Komisja zmierza w kierunku otwartej, zrównoważonej i asertywnej polityki handlowej Unii


Mając na uwadze jedno z największych wyzwań naszych czasów i starając się odpowiadać na oczekiwania obywateli, Komisja uczyniła zrównoważony rozwój kluczowym elementem swojej nowej strategii handlowej. Zamierza za jej pomocą wspierać gruntowne przekształcenie gospodarki, tak aby stała się ona neutralna dla klimatu. Strategia obejmuje szereg flagowych działań, które służą wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych zasad w handlu międzynarodowym i mają przyczynić się do ożywienia gospodarczego w UE.


Mówiąc o nowej strategii, wiceprzewodniczący wykonawczy i komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis stwierdził: Wyzwania, przed którymi stoimy, wymagają przyjęcia nowej strategii w polityce handlowej Unii. Potrzebujemy handlu otwartego i opartego na zasadach. Handlu, który pomoże wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego i tworzyć miejsca pracy po kryzysie wywołanym przez COVID-19. Polityka handlowa musi też ściśle wspierać transformację ekologiczną i cyfrową naszej gospodarki oraz zapewniać Unii przewodnictwo w globalnych staraniach na rzecz reformy WTO. Powinna również zapewniać nam narzędzia do obrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Wyznaczony kierunek charakteryzuje się otwartością, strategicznym myśleniem i asertywnością, potwierdzając zdolność Unii do dokonywania własnych wyborów i kształtowania otaczającego ją świata poprzez przywództwo i zaangażowanie odzwierciedlające jej strategiczne interesy i wartości.


W odpowiedzi na obecne wyzwania, przy opracowaniu strategii położono szczególny nacisk na daleko idącą reformę Światowej Organizacji Handlu, obejmującą globalne zobowiązania w zakresie handlu i klimatu, nowe przepisy dotyczące handlu elektronicznego, wzmocnione przepisy dotyczące przeciwdziałania zakłóceniom konkurencji oraz przywrócenie ustanowionego przez WTO systemu wiążącego rozstrzygania sporów.


Dzięki nowej strategii zwiększona zostanie zdolność do wspierania transformacji cyfrowej i klimatycznej za pomocą handlu. Po pierwsze, strategia ta przyczyni się bowiem do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Po drugie, spowoduje ona wyeliminowanie nieuzasadnionych barier handlowych w gospodarce cyfrowej, tak abyśmy mogli czerpać korzyści płynące z wykorzystania technologii cyfrowych w handlu. Przez wzmocnienie sojuszy, takich jak partnerstwo transatlantyckie, a także większe skupienie na krajach sąsiadujących i Afryce, Unia będzie w stanie skuteczniej wpływać na kierunek globalnych zmian.


Jednocześnie UE przyjmie bardziej zdecydowane i asertywne podejście do kwestii wdrażania i egzekwowania swoich umów handlowych, zwalczania nieuczciwego handlu i rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Unia intensyfikuje swoje wysiłki, aby zagwarantować, że zawarte przez nią umowy rzeczywiście przyniosą unijnym pracownikom, rolnikom i obywatelom wynegocjowane korzyści.


Strategia ta opiera się na szeroko zakrojonych i kompleksowych konsultacjach publicznych, obejmujących ponad 400 wypowiedzi różnych zainteresowanych stron, wydarzenia publiczne w niemal każdym państwie członkowskim oraz ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim, rządami państw UE, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i obywatelami.


Więcej informacji

Komunikat

Załącznik do komunikatu

Pytania i odpowiedzi


Noty informacyjne:

Najważniejsze fakty i dane

MŚP

Zrównoważony rozwój i klimat

Otwarta strategiczna autonomia

Handel cyfrowy

Reforma WTO

Wdrażanie i egzekwowanie

 

Źródło: Komisja Europejska

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.