Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Aktualności

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
Poniedziałek, 19 Października 2020 - 14:22
Nowe sprawozdanie o stanie przyrody: natura Europy nadal pod presją
Stan chronionych siedlisk i gatunków nadal się pogarsza. Odpowiada za to głównie intensywna uprawa rolna, urbanizacja, niezrównoważona gospodarka leśna i zmiany w siedliskach słodkowodnych. Na siedliska negatywnie wpływa również zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby oraz zmiana klimatu, a także nadmierna eksploatacja zwierząt poprzez nielegalne pozyskiwanie zasobów oraz polowania i połowy o skali niemożliwej do utrzymania.
czytaj dalej
Czwartek, 15 Października 2020 - 13:32
Unijna polityka spójności: Komisja ogłasza tegorocznych zwycięzców w konkursie REGIOSTARS
Komisja Europejska ogłosiła zwycięzców tegorocznej edycji nagród REGIOSTARS za najlepsze projekty w obszarze polityki spójności w całej Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii tegoroczna ceremonia REGIOSTARS, która odbyła się w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, została przeprowadzona w pełni w formacie cyfrowym.
czytaj dalej
Czwartek, 15 Października 2020 - 13:30
Koronawirus: Komisja wymienia najważniejsze kroki dotyczące skutecznych strategii szczepień i dystrybucji szczepionek
W miarę jak Europa uczy się żyć z pandemią, zasadniczym elementem ostatecznego rozwiązania kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego pozostaje opracowanie i szybka dystrybucja na świecie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19. W tym kontekście Komisja pracuje nad tym, aby w przyszłości zapewnić dostęp do bezpiecznych szczepionek w całej Europie, i zachęca do skoordynowanego podejścia w strategiach szczepień do dystrybucji szczepionek.
czytaj dalej
Środa, 14 Października 2020 - 11:24
Stan unii energetycznej: Postępy w przechodzeniu na czystą energię oraz podstawa do ekologicznej odbudowy gospodarki
Komisja przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej na 2020 r. i towarzyszące mu dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej UE. Tegoroczne sprawozdanie jest pierwszym od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy wkładu unii energetycznej w osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych Europy.
czytaj dalej
Środa, 14 Października 2020 - 11:22
Zielony Ład: Komisja przyjmuje nową strategię w zakresie chemikaliów na rzecz nietoksycznego środowiska
Komisja Europejska przyjęła strategię UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności. Strategia ta jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska zapowiedzianego w Europejskim Zielonym Ładzie. Strategia pobudzi innowacje w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów oraz zwiększy ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpiecznymi chemikaliami.
czytaj dalej
Środa, 14 Października 2020 - 11:19
Fala renowacji: podwojenie wskaźnika renowacji w celu ograniczenia emisji, pobudzenia ożywienia gospodarczego i ograniczenia ubóstwa energetycznego
Komisja Europejska opublikowała swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Komisja zamierza zwiększyć wskaźniki renowacji co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat i sprawić, by renowacje przyczyniły się do większej efektywności energetycznej i oszczędniejszego gospodarowania zasobami.
czytaj dalej
Środa, 14 Października 2020 - 11:18
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja przyjmuje strategię UE dotyczącą metanu
Komisja Europejska przedstawiła strategię UE na rzecz ograniczenia emisji metanu. Metan jest drugim – po dwutlenku węgla – najważniejszym czynnikiem przyczyniającym się do zmiany klimatu. Jest on również silnym lokalnym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza, który powoduje poważne problemy zdrowotne. Ograniczenie emisji metanu ma zatem zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia naszych celów klimatycznych na 2030 r. oraz celu neutralności klimatycznej do 2050 r., a także dla osiągnięcia celu Komisji w zakresie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.
czytaj dalej
Wtorek, 13 Października 2020 - 11:15
Pomoc państwa: Komisja przedłuża okres stosowania tymczasowych ram prawnych i rozszerza ich zakres, aby dalej wspierać przedsiębiorstwa, które zmagają się z dużym spadkiem obrotów
Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania i rozszerzeniu zakresu tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii koronawirusa. Okres obowiązywania wszystkich sekcji tymczasowych ram zostaje przedłużony o sześć miesięcy, tj. do 30 czerwca 2021 r., a przypadku sekcji umożliwiającej wsparcie w postaci dokapitalizowania zostaje on przedłużony o trzy miesiące, tj. do 30 września 2021 r.
czytaj dalej
Wtorek, 13 Października 2020 - 08:26
Oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące koordynacji środków ograniczających swobodny przepływ w Unii Europejskiej w związku z pandemią koronawirusa
W następstwie wniosku Komisji przedstawionego 4 września 2020 r. unijni ministrowie osiągnęli porozumienie, które zapewni większą przejrzystość i przewidywalność środków ograniczających swobodny przepływ w związku z pandemią koronawirusa. Komisja wyraża zadowolenie z przyjęcia zalecenia przez Radę i wydaje następujące oświadczenie:
czytaj dalej
Poniedziałek, 12 Października 2020 - 09:50
Tablica danych na temat koronawirusa: reakcja na kryzys związany z koronawirusem w ramach unijnej polityki spójności
Komisja ogłasza wstępne wyniki inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+)
czytaj dalej
Piątek, 09 Października 2020 - 08:39
Fundusz Solidarności UE: Komisja proponuje pomoc finansową w wysokości 823 mln euro w związku z trzęsieniem ziemi w Chorwacji, powodziami w Polsce oraz pandemią koronawirusa
Komisja Europejska zaproponowała pakiet wsparcia finansowego w wysokości ponad 823 euro w ramach Funduszu Solidarności UE (FSUE) na odbudowę po trzęsieniu ziemi w Chorwacji i powodziach w Polsce. Pakiet ten przewiduje również płatności zaliczkowe dla Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Węgier i Portugalii w celu wsparcia tych krajów w walce z pandemią koronawirusa.
czytaj dalej
Czwartek, 08 Października 2020 - 10:45
EBI zapewnia większe wsparcie dla PCC Rokita
PCC Rokita SA w dniu 28 września 2020 r. podpisała aneks do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki któremu Bank udzielił Spółce dodatkowe finansowanie w wys. 22,5 mln EUR, zwiększając do 67,5 mln EUR kredyt udzielony PCC Rokita na początku ubiegłego roku.
czytaj dalej
Czwartek, 08 Października 2020 - 08:17
Koronawirus: Komisja podpisuje z Gilead umowę dotyczącą wspólnych zamówień na dostawę remdesiwiru.
Komisja podpisała z firmą farmaceutyczną Gilead umowę ramową dotyczącą wspólnych zamówień na dostawę maksymalnie 500 tys. potrzebnych do pełnej terapii dawek leku Veklury (co jest nazwą handlową remdesiwiru), z możliwością zwiększenia zamówienia ponad tę ilość.
czytaj dalej
Środa, 07 Października 2020 - 10:39
Komisja uruchamia nowy 10-letni plan wspierania Romów w UE
Komisja Europejska przyjęła nowy 10-letni plan, który obejmuje wniosek dotyczący zalecenia Rady, na rzecz wspierania Romów w UE. Plan ten skupia się na siedmiu kluczowych obszarach: równouprawnieniu, włączeniu, udziale, kształceniu, zatrudnieniu, zdrowiu, i mieszkalnictwie. W odniesieniu do każdego obszaru Komisja przedstawiła państwom członkowskim nowe cele i zalecenia dotyczące ich realizacji. Zarówno cele, jak i zalecenia posłużą za ważne narzędzia monitorowania poprawy i zagwarantowania, by UE czyniła większe postępy w zapewnianiu niezbędnego wsparcia, którego tak wielu Romów mieszkających w UE nadal potrzebuje.
czytaj dalej
Środa, 07 Października 2020 - 08:42
Komisja Europejska wyemituje w ramach instrumentu SURE obligacje społeczne o wartości do 100 mld euro
Komisja Europejska ogłosiła, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu Komisja przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.
czytaj dalej
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.