Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Komisja wszczyna formalne postępowanie przeciwko Telekomunikacji Polskiej

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
opublikowano: Poniedziałek, 27 Kwietnia 2009 - 17:27, abartosik

Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w zakresie praktyk ograniczających konkurencję przeciwko polskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu z powodu podejrzenia o nadużywanie pozycji dominującej, co jest zakazane przez Traktat WE (art. 82).

Wszczęcie formalnego postępowania następuje po kontroli przeprowadzonej w Telekomunikacji Polskiej we wrześniu 2008 r. (zob. MEMO/08/666). Postępowanie Komisji dotyczy podejrzeń odnośnie do zachowań antykonkurencyjnych, które mogą uniemożliwiać lub ograniczać konkurencję lub jej zapobiegać na rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu, jak i na innych rynkach łączności elektronicznej w Polsce. KE zadecydowała o wszczęciu takiego samego postępowania także przeciwko słowackiemu operatorowi telekomunikacyjnemu - Slovak Telekom. Obie sprawy są rozdzielne i będą rozpatrywane indywidualnie.   Wszczęcie postępowania nie oznacza, że Komisja posiada jednoznaczne dowody potwierdzające, że doszło do naruszenia przepisów, lecz jedynie wskazuje na to, że Komisja potraktuje te sprawy priorytetowo.   Prawo przedsiębiorstw do obrony będzie w pełni respektowane.   Termin zakończenia dochodzenia w sprawie zachowań antykonkurencyjnych nie jest określony. Jego długość zależy od wielu czynników, w tym złożoności danej sprawy, stopnia współpracy z Komisją zainteresowanych przedsiębiorstw oraz skorzystania z prawa do obrony.   Dlaczego Komisja postanowiła wszcząć postępowania?   Komisja wyraża zaniepokojenie sytuacją w nowych krajach członkowskich, gdzie konkurencja w niektórych sektorach jest nadal na wczesnym etapie rozwoju (zob. SPEECH/08/658).   Postępowanie polskie   Komisja zbada ewentualną odmowę dostępu do usług „bitstream access” oraz dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. W szczególności Komisja dokona analizy zachowań, które utrudniają podmiotom trzecim świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na rynku niższego szczebla w oparciu o „bitstream access” lub udostępnione lokalne pętle abonenckie. Komisja zbada również inne możliwe pozacenowe działania wyłączające dotyczące hurtowych usług szerokopasmowego dostępu do Internetu, mogące ograniczać możliwości skutecznego konkurowania z Telekomunikacją Polską. Jeśli zostanie to potwierdzone, postępowanie Telekomunikacji Polskiej może zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej.   Postępowanie słowackie   Komisja zbada ewentualną odmowę dostępu do infrastruktury i ewentualne zaniżanie marży (niewystarczająca marża pomiędzy cenami detalicznymi i hurtowymi Slovak Telekom, utrudniająca operatorom alternatywnym prowadzenie działań konkurencyjnych przy wykorzystaniu infrastruktury Slovak Telekom) związane z dostępem do lokalnej pętli abonenckiej. Komisja zbada również ewentualne zaniżanie marży i inne możliwe zachowania antykonkurencyjne związane z innymi detalicznymi i hurtowymi usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu na Słowacji. Takie postępowanie, jeśli zostanie potwierdzone, może zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej, zakazane na mocy artykułu 82 Traktatu WE.   Jaka jest podstawa prawna tych decyzji?   Podstawą prawną tego kroku proceduralnego jest art. 11 ust. 6 rozporządzenia Rady nr 1/2003 oraz art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 773/2004.   Art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003 stanowi, że wszczęcie postępowania pozbawia organy ochrony konkurencji państw członkowskich ich kompetencji w zakresie stosowania art. 81 i 82 Traktatu wobec praktyk będących przedmiotem postępowania prowadzonego przez Komisję. Artykuł 16 ust. 1 tego samego rozporządzenia stanowi, że sądy krajowe muszą unikać wydawania decyzji pozostających w sprzeczności z decyzją rozważaną przez Komisję w trakcie wszczętego przez nią postępowania.   Art. 2 rozporządzenia nr 773/2004 stanowi, że Komisja może wszcząć postępowanie w celu późniejszego podjęcia decyzji zgodnie z art. 7-10 rozporządzenia nr 1/2003 w dowolnym czasie, lecz nie później niż w dniu przedstawienia oświadczenia w sprawie zarzutów lub wydania wstępnej oceny w postępowaniu ugodowym. W dwóch powyższych sprawach Komisja postanowiła wszcząć postępowanie przed podjęciem dalszych kroków.   Komisja może także podać wszczęcie postępowania do publicznej wiadomości w dowolnie właściwy sposób. Przedtem informuje ona zainteresowane strony. Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce      
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.