Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

Publikacje

Increase Normal Decrease
Prześlij innym
 1. Założyciele UE

  Unia Europejska nie istniałaby w znanej nam formie, gdyby ponad pół wieku temu kilka ważnych postaci nie zainspirowało tego nowatorskiego przedsięwzięcia. Gdyby nie energia i motywacja tych ludzi, nie wiadomo, czy żylibyśmy teraz w stabilnej i wolnej od konfliktów zbrojnych Europie. Założyciele UE pochodzili z różnych krajów, reprezentowali różne środowiska i różne profesje − byli wśród nich zarówno żołnierze, jak i prawnicy − lecz bliskie były im te same ideały: pokój i dobrobyt w zjednoczonej Europie. Ta publikacja zawiera informacje na temat jedenastu spośród założycieli UE. Sukces projektu integracji europejskiej nie byłby jednak możliwy, gdyby nie trud wielu innych osób. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2013

  Zobacz
 2. Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

  Unia Europejska opiera się na koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Pełne zatrudnienie, postęp społeczny, włączenie społeczne, ochrona socjalna, solidarność i spójność społeczna to zagadnienia priorytetowe zapisane w Traktacie UE. Faktycznie stanowi on, że przy kształtowaniu i realizowaniu polityki UE w każdej dziedzinie należy brać pod uwagę takie kwestie, jak wysoki poziom zatrudnienia, odpowiedni poziom ochrony socjalnej oraz walka z wykluczeniem społecznym. Traktat zawiera również Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, której postanowienia mają charakter prawnie wiążący. Ta Karta gwarantuje prawa socjalne wszystkim mieszkańcom UE. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 3. Rozszerzenie

  Unia Europejska powstała w latach 50. XX w. z myślą o budowaniu pokoju i dobrobytu oraz szerzeniu wartości europejskich w Europie. Cele te są nadal aktualne. Do UE może przystąpić każde demokratyczne państwo europejskie. Polityka rozszerzenia Unii stanowi ramy tego procesu. Unia Europejska początkowo liczyła 6 członków, dziś jest ich aż 28. Terytoria krajów UE rozciągają się od Atlantyku po Morze Czarne, a liczba ich mieszkańców przekracza 500 mln. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 4. Euraxess

  Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej, świat europejskiej nauki poszukuje młodych talentów, oferując im wspaniałe możliwości pracy i kariery zawodowej. EURAXESS oferuje szeroką gamę usług wspierających realizację ambicji zawodowych naukowców. Na stronie EURAXESS Jobs możesz rozpocząć poszukiwanie swojej pierwszej pracy, jakże ważnej dla dalszego rozwoju kariery. Ponadto EURAXESS bezpłatnie udzieli Ci porad i informacji, jeżeli znajdziesz pracę w innym kraju europejskim. Oferty pracy można znaleźć na uczelniach, w przemyśle oraz w prywatnych i państwowych instytutach badawczych. Sprawdź więc, co EURAXESS może Ci zaoferować. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 5. Konsumenci

  Europejska polityka konsumencka to partnerstwo między UE, jej krajami członkowskimi i jej obywatelami. Opiera się ona na dwóch podstawowych zasadach określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: na szczeblu UE należy realizować kompletny wachlarz działań służących ochronie zdrowia, bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych konsumentów oraz wspierać realizację ich prawa do informacji i edukacji, wymogi ochrony konsumentów muszą być uwzględniane przy określaniu i wdrażaniu innych strategii i działań UE. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 6. Polityka regionalna

  Polityka regionalna jest strategią inwestycyjną obejmującą wszystkie regiony i miasta europejskie, której celem jest zwiększenie ich wzrostu gospodarczego oraz podniesienie jakości życia ich mieszkańców. Jest również wyrazem solidarności, polegającym na koncentracji wsparcia na rzecz słabiej rozwiniętych regionów. Ta publikacja jest częścią serii wydawniczej poświęconej działaniom, jakie podejmuje Unia w różnych obszarach, powodom ich podejmowania i osiąganym wynikom. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014

  Zobacz
 7. Horizon 2020 w skrócie

  Horizon 2020 to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. W okresie siedmiu lat (2014–2020) dostępnych będzie niemal 80 mld EUR, obok prywatnych i krajowych inwestycji publicznych, które te środki przyciągną. Horizon 2020 wniesie wkład w osiągnięcie inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celem jest powstawanie w Europie światowej klasy nauki i technologii, usuwanie przeszkód na drodze innowacji oraz ułatwienie sektorowi publicznemu i prywatnemu współpracy na rzecz podejmowania dużych wyzwań, w obliczu których staje społeczeństwo. Niniejszy przewodnik zawiera bardziej szczegółowe objaśnienia na temat programu. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 8. Źródła informacji o Radzie Europejskiej i Radzie

  Jeżeli chcieliby się Państwo przyjrzeć pracom swoich ministrów w Unii Europejskiej, znaleźć informacje o posiedzeniach lub dokumentach Rady Europejskiej i Rady, czy też zwiedzić siedzibę Rady, ulotka ta podpowie Państwu, w jaki sposób to zrobić. Jest dostępna w 23 językach. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2013.

  Zobacz
 9. Budżet UE w poszczególnych krajach

  Budżet UE to ważne narzędzie, które umożliwia praktyczne realizowanie unijnych polityk. Z budżetu finansuje się działania, których kosztów państwa członkowskie nie mogą pokryć samodzielnie – lub które mogą sfinansować w bardziej oszczędny sposób, łącząc zasoby. Budżet przyjmuje się zgodnie z demokratyczną procedurą: Komisja Europejska (organ wykonawczy UE) przygotowuje go, po czym jest on omawiany i uzgadniany przez Radę Unii Europejskiej (skupiającą przedstawicieli państw członkowskich UE, w tym Polski) oraz Parlament Europejski (w którym zasiadają demokratycznie wybrani reprezentanci Polski). Po przyjęciu budżetu Komisja zarządza jego wykonaniem bezpośrednio lub wspólnie z państwami członkowskimi UE. W praktyce to władze krajowe i regionalne zarządzają środkami stanowiącymi 80% budżetu Unii. Dzięki dotacjom, pożyczkom i innym formom finansowania budżet UE zapewnia finansowe wsparcie setkom tysięcy beneficjentów, w tym studentom, naukowcom, organizacjom pozarządowym, małym i średnim przedsiębiorstwom, miastom, regionom i innym. Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2014.

  Zobacz
 10. SOLVIT

  Mieszkanie, podejmowanie pracy czy studiowanie w dowolnym państwie UE to podstawowe prawa, które gwarantuje Ci UE. Również przedsiębiorcy mają prawo założyć firmę oraz świadczyć usługi i prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym miejscu w UE. SOLVIT może pomóc w przypadkach naruszenia praw obywatela UE w wyniku niewłaściwego zastosowania przepisów UE przez państwo członkowskie. Jest to usługa bezpłatna, stworzona z myślą o potrzebach obywateli i przedsiębiorstw. Pozwala szybko i łatwo rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego. Do sieci SOLVIT należą krajowe ośrodki we wszystkich krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. SOLVIT powstał w lipcu 2002 r. i okazał się wielkim sukcesem – do tej pory pomógł rozwiązać ponad 80 proc. zgłoszonych problemów. W niniejszej broszurze można znaleźć przykłady osób i przedsiębiorstw, którym SOLVIT pomógł. Poszczególne przypadki pogrupowano według rodzajów napotkanych problemów. Odwiedź stronę SOLVIT www.solvit.eu by uzyskać dane kontaktowe Twojego krajowego centrum SOLVIT oraz uzyskać dostęp do elektronicznej wersji formularza skargi. SOLVIT istnieje by pomóc Ci wykorzystać szanse, które oferuje Jednolity Rynek! Publikacja wydana przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Rok wydania 2013.

  Zobacz
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.